Zlodějka - Kapitola 1

6. července 2016 v 9:29 | Avannea |  Zlodějka


KAPITOLA 1
—¯–

Mohl to být stejně nudný a nezáživný den jako každý jiný, ale některý z bohů - či snad démonů - si přál, aby nebyl. Ärisse seděla v rohu cely na slámě a špinavých pokrývkách, které jí sloužily jako provizorní postel a dloubala si špínu zpod ulámaných nehtů. Vzpomínala, jak ještě před dvěma měsíci o sebe pečovala, žila v luxusu ze zlata, které sama nakradla a užívala si všeho toho pohodlí, kterého se jí dostávalo v těch nejdražších hostincích a nevěstincích.
Její povzdech, který nebyl ani naštvaný ani smutný, jako spíš znuděný a věcný, se nesl prázdnou místností ze šedého kamene. Zaslechla okované boty a zanedlouho kolem malého zamřížovaného okýnka až úplně u stropu prošel voják. Spíše než okno to byla polokruhová díra v průměru něco málo přes metr, narychlo zatarasená slabými kovovými tyčkami. Krom toho, že jí do cely pronikalo trochu denního světla, k ničemu nebyla. Byla moc vysoko a moc malá na to, aby se jí Ärisse protáhla a když pršelo, zatékalo jí dovnitř.
Ärisse si poposedla, aby ulevila bolavým zádům. Kde byly ty dny, co spávala na péřových matracích v nadýchaných peřinách.
Ze stropu, kde se velmi ráda srážela voda, na ni káplo. Ärisse zavrčela sprostou nadávku a v duchu proklela veškerou vodu na světě.
Nato se opravila: Kde byly ty dny, kdy spávala v měkké posteli a ve vyhřátém pokoji.
Netušila kolik je hodin, ale podle prázdného žaludku, který se hlasitě ozval, poznala, že je čas snídaně. Pár minut nato k její cele přišel strážný, ale neměl s sebou jako obvykle sluhu, který by nesl jídlo.
"Hej!" houkl na ni.
Líně k němu otočila hlavu. Za tu dobu, kterou tu strávila, poznala téměř všechny strážné ve vězení. Tenhle světlovlasý mladík s rašícím strništěm na tváři se jmenoval Sam. Tedy pokud si jeho jméno pamatovala správně z rozhovorů ostatních strážných, které tolikrát poslouchala.
"Vstávej!"
Ärisse se pomalu vyhoupla na nohy. Oprášila slámu, která se jí zachytila na plátěných kalhotách a vykročila k mřížím.
"Dneska je tvůj šťastný den, zlodějko," říkal strážný Sam, zatímco ve velkém svazku klíčů hledal ten od její cely. Ärisse na něj při tom oslovení blýskla zuby. "Jsi volná. Doufám, že to pořádně oslavíš." Ärisse zmrzl úsměv na tváři a vystřídal ho nehraný úžas. Třeštila na strážného oči a přemýšlela jestli se nepřeslechla.
Volná...
Převalovala to slovo na jazyku. Chutnalo sladce. A vonělo po zlatě. Nehodlala si to sousto nechat uniknout a tak rychle polkla. Strážný konečně našel správný klíč a odemkl mřížované dveře cely. Ärisse teď před sebou měla otevřenou cestu ven - strážný k ní přistoupil a svázal jí ruce - tedy skoro.
"Pojď. Hraběnka s tebou chce ještě mluvit."
Strážný se vydal z temného sklepení na schody osvětlené pochodněmi, zavěšenými v držácích na zdi a Ärisse ho následovala. Náhlé množství světla ji na chvíli oslepilo.
"A co moje věci?" zeptala se strážného.
"Dostaneš je," odpověděl aniž by se na ni otočil, "hned po tom, co si s tebou promluví hraběnka."
"A co po mě vaše hraběnka vlastně chce?"
"Do hraběnčiných záležitostí se nepletu. A abych pravdu řekl, je mi upřímně jedno, co s tebou zamýšlí. Být to na mě, nechám tě hnít v té cele přinejmenším další stovku let."
Ärisse zatnula zuby a byla v tu chvíli opravdu vděčná, že v ruce nedrží jednu ze svých dýk. "Zäbbuda," zasyčela potichu.
"Prokaž mi laskavost," řekl strážný, když se zastavil před dřevěnými dveřmi a začal hledat klíč. "Buď zticha celou cestu až k hraběnce nebo tě šoupnu zpátky do cely, zaplacená pokuta nebo ne."
Ärisse zpozorněla. Kdo by za ni mohl zaplatit pokutu? Neměla přátele, které by zajímalo, co s ní bude, pokud se jim z toho nesypaly zlaťáky do jejich kapes. A to teď tedy ne. Celé to bylo nějaké divné a smrdělo to potížemi.
Poslechla strážného a zbytek cesty mlčela. Hlavně proto, že ji zaměstnalo přemýšlení nad tím, kdo za ní tu pokutu zaplatil. Snad Quin? Pokud ano, bude mu za to muset poděkovat. Procházeli spoustou chodeb a místností, z nichž většina byla prázdná, až nakonec ze sklepů vyšli do přetopené, přesvícené a přezdobené haly hradu. Jakmile je spatřili stráže u brány, zpozorněli a připravili si ruce na jílce mečů, jako by očekávali potíže. Ärisse však v plánu nic nekalého neměla. Alespoň pro jednou.

Strážný Sam ji provedl přes halu, kolem spousty dalších dveří - většinou zavřených - a po širokých schodech, kudy spěchalo služebnictvo, až k přijímací místnosti, kde stál velký psací stůl, za kterým seděl vousatý strážný a něco zapisoval do velké knihy před sebou. Ärisse mu hádala tak na šedesát možná i víc. V hradu nikdy nebyla a tak, zatímco strážný, který jí dělal doprovod, mluvil s tím u stolu, se uchváceně rozhlížela kolem. Ze stropu visely ty nejluxusnější skleněné lustry a tapisérie na zdech před ní hrály příběhy o hrdinech i tisíce let staré. Většina výzdoby hradu musela pocházet ze zámoří. V Tarribëanu totiž nikdy nic takového neviděla.
Kolik bych za to asi vydražila u Quina?
Její oči přejížděly od jednoho drahého kousku k druhému a zkušeně odhadovaly jejich hodnotu. Když už se dostala až někam k tisíci bëanům čistého stříbra, popadl ji strážný Sam za nadloktí a vlekl ji dál chodbou. Po pár krocích se mu vysmekla a uraženě se na něho zamračila.
"Dělej," popohnal ji nevrle.
Ärisse poslušně pokračovala. Jindy by mu něco nehezkého odsekla, ale pokud se ji opravdu chystají pustit, nehodlala si to pokazit ještě před tím, než opustí prostory hradu.
Volná...
Zasněně zavřela oči, ale nezastavila se. Už teď se viděla, jak leze oknem do domu někoho z vyších vrstev, možná dokonce šlechty, a přehrabuje se ve šperkovnicích naditých drahými šperky těch nafoukaných a zhýčkaných paniček. Když oči otevřela, zjistila, že stojí před trůnem a dívá se do očí ženy, oděné v zelených saténových šatech, prošívaných zlatem a posázených drahými kameny. Hraběnce táhlo už na pěkných sedmdesát let; stále to však byla silná žena s rovnými zády, pevným hlasem a jasným rozumem. O jejích rozhodnutích nikdo nepochyboval a už přes více jak čtyřicet let vládla jižní části Tarribëanu. Neměla dědice a tak se spekulovalo, kdo bude zvolen za jejího nástupce.
Strážný Sam dloubl Ärisse hrubě do zad a ona pochopila, že by se měla hraběnce poklonit. Když to udělala, hraběnka jen mávla rukou a řekla:
"Nevidím jediný důvod, proč bych tě měla pouštět na svobodu, ale máš stejná práva jako všichni ostatní zločinci všech druhů a ras a jedno z nich bylo uplatněno."
"O jakou pokutu jde? A kdo ji zaplatil?" vyhrkla Ärisse dřív, než mohla hraběnka pokračovat. Hraběnka Mirrina R'Esstela se podívala na strážného Sama a tázavě zvedla hnědé obočí. Ärisse se na strážného také podívala. Ten omluvně sklopil pohled.
"Omlouvám se, hraběnko, muselo mi to cestou uklouznout a nějakým nedopatřením jsem se o tom před zajatkyní zmínil," promluvil potichu se sklopeným zrakem.
Ärisse se v duchu uchechtla. Nedopatřením. Jo, kdyby ho nevyprovokovala, nejspíš by nic neřekl. Ale to bylo vedlejší a ji rozhodně netrápilo, pokud z toho měl mít problém.
"Nevadí," promluvila hraběnka a její pozornost se opět zaměřila na Ärisse. "Jak říkáš, někdo za tebe zaplatil pokutu. Uhradil tak veškeré poplatky za všechny tvoje prohřešky a zbavil tě tvého trestu." Hraběnka najednou nakrabatila čelo a zdálo se, že se na chvilku zamyslela. "Což mě přivádí k faktu, že tvůj trest měl být již dávno šetřen." Otočila se na muže ve středních letech, který stál vedle ní, oděný do černého obleku. "Před měsícem, nemám-li pravdu, soudce Solivere?"
Oslovený muž se narovnal a nasadil výmluvný úsměv. "Bohužel se nám teď trochu pomíchala kartotéka, hraběnko. A ty oslavy tomu také moc nepomáhají. Je velký shon, úředníci nestíhají a..."
Hraběnka pozvedla ruku s otevřenou dlaní a soudce Soliver zmlkl. "Vaše problémy s kartotékou mě nezajímají. Pokud nejste schopen si svoje věci hlídat, nejste pro úřad vhodný. A tohle není první odsunutí šetření případu odsouzeného, pokud mě paměť neklame."
"Ne, paní. Paměť vám slouží naprosto bezchybně," zamračil se trochu soudce. Založil si ruce za zády a mlčel.
Ärisse bavilo ty dva poslouchat, ale hlavním tématem tady byla přeci ona. Odkašlala si. Hraběnka se na ni podívala.
"Ach, jistě. Co s tebou?" povzdechla si.
"No, pokud opravdu někdo zaplatil ten poplatek, mohla byste být tak laskavá a říct mi kdo. A taky by bylo myslím na místě mě tedy pustit," řekla Ärisse. Strážný do ní znovu šťouchl a sykl něco v tom smyslu, aby držela jazyk za zuby, ale hraběnka jen znovu pozvedla ruku a zabodla do Ärisse zkoumavý pohled.
"Máš prořízlou pusu, vězeňkyně," prohlásila a Ärisse se zlověstně usmála, až se hraběnčina osobní stráž o krok přiblížila s rukama, připravenýma na jílcích mečů.
"To říká každý," prohlásila Ärisse a z jejího hlasu bylo znát, že je na to patřičně hrdá. Vždycky byla rázná a uměla si prosadit svoje.
"Jednou tě to přivede na horší místo než je žalář," řekla hraběnka tišeji a Ärisse v jejím hlase rozeznala slabou stopu lítosti. Zvedla hrdě hlavu a pohodila vlasy. Ať si hraběnka Mirrina R'Esstela myslí co chce, ona o její lítost nestojí. Nepotřebuje ji.
"Pokud bych směla být ještě víc smělá, vaše hraběcí milosti, ráda bych se co nejdřív zase nadýchala čerstvého vzduchu." Ärisse schválně použila znuděný tón, ještě si při tom nenuceně prohlížela nehty na svých svázaných rukách, a toto oslovení.
Hraběnka si promnula vrásčité čelo a povzdechla si. "Tvému přání, dovědět se, kdo za tebe zaplatil pokutu, bohužel vyhovět nemohu. Sama nevím. Ale bát se, že tě nepropustím, nemusíš."
"Nevedete záznamy?" podivila se Ärisse.
"To ano, ale bylo nám sděleno falešné jméno. Zřejmě jen nějaký pseudonym, pod kterým dotyčný vystupuje, co já vím. Jeho pravou totožnost se nám bohužel zjistit nepodařilo."
"Jaké jméno?"
"Nevím zda ti to k něčemu bude..." začala hraběnka.
"Všechno se může hodit," skočila jí Ärisse do řeči. Strážný za ní, do ní znovu šťouchl. Kdyby měla volné ruce, už by mu nejspíš vrazila jednu přímo mezi oči. Hraběnka si jen povzdechla a pokračovala.
"... ale je to jistý lord Trenn. Je zvláštní, že se to jméno shoduje s jistým Trennem, který se vcelku často objevuje v záznamech zdejších nevěstinců, ale podle našich zdrojů a šetřeních je to pouhá shoda jmen."
Ärisse na chvíli překvapilo, že hraběnka prohledává dokonce i zápisní knihy v nevěstincích, ale potom jí došlo, že tuhle špinavou práci za ni dělá někdo jiný; už jenom z hraběnčina pohledu, když se o nevěstincích zmínila, to bylo znát.
"Pokud nemáš ještě něco, co by jsi chtěla sdělit, ode mne je to vše."
Ärisse zavrtěla hlavou. Přemýšlela. Nikoho jménem Trenn neznala. A už vůbec ne, žádného lorda. Přemýšlela, jestli to třeba není někdo s kým v minulosti "pracovala", ale takovéto jméno ve svých vzpomínkách nenacházela.
Možná už začínám zapomínat...
V duchu procházela všechny muže i mladé šlechtické synky, které kdy navštívila a strávila nějaký čas po jejich boku v jejich nebo cizím loži. Nikdo jménem Trenn mezi nimi nebyl.
"V tom případě můžeš jít. Sam ti vrátí všechny tvoje věci, kromě zlata, které bylo odcizeno tvou rukou a nelegálně držených látek a potom budeš volná." Hraběnka mávla rukou na strážného Sama, který vzal Ärisse za předloktí a vedl ji pryč.
"Užij si svobodu," řekla ještě hraběnka, než Ärisse se strážným zmizela na schodech.
Sam ji zavedl zpět do prostor sklepení, které se spletitě táhlo pod celým hradem, ne-li dál a opravdu jí předal všechen její majetek, který se však v tuto chvíli neskládal z více než dvou elegantních dýk v černých pouzdrech, za které jednou dala skoro všechny svoje úspory - a to se ještě Quinovi podařilo je vydražit levněji, než jak by ji vyšly u normálního obchodníka -, jejího oblečení, které by většině lidí přišlo až příliš vyzývavé a svazku paklíčů. Peníze a pytlíček sušené extáze jí strážný nevrátil. Ärisse na drogách závislá nebyla, ani je neužívala, ale vždycky se mohly hodit.
Vězení opustila jako svobodná občanka a když stála před hradem ve svém oblečení barvy tmavě zelené a černé - v tunice, kterou si ručně dýkou zkrátila do půli břicha, černých, přiléhavých kalhotách a vysokých černých botách s měkkou semišovou podrážkou - opět se jí zmocnil pocit, že je na jejím náhlém propuštění něco velmi podezřelého. Zkontrolovala si dýky u pasu a vykročila po dlážděné silnici dolů do města. Neměla peníze - tedy kromě pár měďáků, které jí milostivě nechaly -, ale věděla, kde je hledat.
Nebe se začalo zatahovat tmavými mračny, která se sbírala od severozápadu a v dáli už bylo slyšet hřímání, když došla ke své tajné skrýši u jižních hradeb. Rozhlédla se a když v dohledu nikdo nebyl, klekla si k mříži od kanalizace a prudkým pohybem ji vytrhla. Zrezavělé železo vydalo úpěnlivé zaskřípání a Ärisse se rychle ohlédla, zda zvuk nepřilákal něčí pozornost. Ulice však byla prázdná. Ärisse nevnímala, těch pár kapek, které na ni spadly a zalovila rukou v díře. Musela se hodně ohnout a strčit tam téměř celou ruku, než konečně nahmatala, co hledala. Vytáhla ven malý váček, který v sobě schovával rovných šedesát zlatých. Byly to její železné zásoby, kdyby se stalo něco takového, jako právě teď, že téměř o všechny peníze přišla. Jelikož začínalo pršet čím dál tím víc, Ärisse stoky znovu přiklopila zrezivělou mříží a vydala se do hostince, kde se chystala zapít první den na svobodě, který nezačal zrovna nejlíp a sehnat nocleh na dnešní noc. A koupel by jí taky neuškodila.
Kdyby alespoň svítilo sluníčko, pomyslela si.
Než doběhla ke Třem vranám, lilo jako by město někdo kropil obří konví a ona byla promočená až na kost. Vpadla do hospody a zabouchla za sebou dveře. Lokál byl poloprázdný, pár lidí sedělo u stolů a popíjelo zteplalé pivo. Z kouta se linula tichá hudba lyry, na kterou hrála mladá dívka s havraními vlasy. Její dlouhé prsty se po strunách jen míhaly a loudily tak sladké, konejšivé tóny písně Věk hrdinů. Dívka dokonce i zpívala. Měla medový hlas, který s pomalou hudbou působil jako dokonalá ukolébavka.
Ärisse sem však nepřišla kvůli hudbě. I když dobrými muzikanty nikdy nepohrdla a často si je zvala do svých pronajatých pokojů. A někdy se mladí bardi zdrželi i déle než jen kvůli hudebnímu doprovodu k večeři.
"Za kolik jeden pokoj na noc?" zeptala se, když došla k hostinské. Žena tak kolem čtyřicítky si ji prohlédla unaveným pohledem.
"Dvacet pět za pokoj, dalších dvacet za večeři," řekla nakonec. Znovu sjela Ärisse pohledem a dodala: "Koupel za deset."
Ärisse se zamračila, ale přistrčila ženě po pultu peníze. Byla pravda, že za ty dva měsíce strávené ve vězení, kdy se směla umýt jen dvakrát v týdnu, moc hezky nevypadala a možná dokonce i trochu nepěkně zaváněla, ale hostinská ji na to upozornila vcelku nenápadně a nevyptávala se, za což jí Ärisse byla vděčná. Vzala si od ní železný klíč s vyrytým číslem a vydala se nahoru k pokojům.—¯–

Druhý den se Ärisse probrala někdy kolem poledne. Ve vězení musela vstávat ještě před snídaní, aby vůbec nějakou dostala, ale teď se mohla válet, jak dlouho chtěla. Přetočila se ve voňavých pokrývkách na druhý bok a do tváře jí zasvítilo slunce. Protáhla se a posadila. Zívla a promnula si oči. Potom spustila bosá chodidla na dřevěnou podlahu a došla k oknu, které otevřela. Z pokoje měla výhled přímo na hlavní náměstí a tržnici, která se dnes hemžila lidmi, chodícími od jednoho stánku s barevnou plachtou k druhému. Ärisse obrátila pohled na blankytně modré nebe, kterým sem tam proplouval bílý obláček. Po včerejší bouřce nebylo ani památky. Celé město bylo vyzdobeno barevnými fábory a pod okny visely látky se znakem Tarribëanu. Bylo vidět, že slavnosti začátku nového roku začnou co nevidět. Hlavní brány města byly otevřené a proudily jimi davy lidí, kterými si razily cestu bohatě zdobené kočáry, ve kterých do města přijížděli šlechtici z okolních měst a panství.
Ärisse nechala okno otevřené a začala po pokoji posbírávat rozházené oblečení. Po dvou dlouhých měsících se probudila bez kručení v žaludku a v dobré náladě. Večeře byla sice průměrná - a to i za ty peníze - a noční společnost neelitní, ale i tak to byl dobrý večer. Když se oblékla, postavila se před zrcadlo a zaujatě se prohlédla. Po včerejší koupeli a péči služek byla upravená a čistá. Dva měsíce hubené stravy a nedostatek čerstvého vzduchu na ní však byly znát. Byla pohublá, její pleť z nedostatku sluníčka bledá až hrůza a kolem očí měla tmavé kruhy. Dokonce i její vlasy byly teď polámané a ztratily svojí sytou plavou barvu a to i přes to, jak se včera služky snažily. Ärisse měla najednou na ty, kvůli kterým se její propuštění oddálilo vztek. Hlavně na soudce Solivera. Kdyby za ni někdo nezaplatil tu pokutu, hnila by v žaláři nejspíš dál. A to jí připomnělo, že musí zjistit, kdo je onen tajemný lord Trenn.
Prohrábla si dlouhé vlasy rukou a usmála se na sebe v zrcadle.
"Neboj se, Ärisse. Takhle to tedy nenechám. Všechno bude dobré. Budeš zase žít jako dřív a tentokrát," ušklíbla se na svůj odraz, "tentokrát se do žádného vězení zavřít nenecháš."
Zaplatí za to. Zaplatí za ten čas, o který mě obrali. Za všechno, o co jsem kvůli nim přišla.
Neměla teď kam jít. Vlastní dům nikdy neměla, celý život prožila v pronajatých pokojích hostinců nebo nevěstinců. Při nejhorším by šla na nějakou dobu k Quinovi, samozřejmě za malou protislužbičku. Ale možná by jí mohla pomoci Morrgar. Ještě jí něco dluží a teď je ta správná chvíle dluh urovnat.
Ärisse si k opasku připnula dýky a měšec, do výstřihu strčila malý pytlíček se sušenou extází a nakonec se ještě rozhlédla po pokoji, zda by s sebou nemohla vzít ještě něco. Pohled jí padl na noční stolek vedle postele. Ležel na něm malý lístek s ohořelými okraji, jako by ho někdo opálil nebo chtěl spálit, ale potom si to rozmyslel a na něm náhrdelník s kulatým přívěškem velkým asi jako zlaťák. Přívěšek byl z tepaného stříbra, které v kruhu tvořilo ornamenty ve tvaru spirál. Volná místa mezi nimi byla vyplněna roztaveným malachitem a modrým topazem a zalitá čirým sklem. Ve středu každé spirály byl vsazený maličkatý kamínek, barvou i vzhledem připomínající broušený kousek diamantu. Ärisse po jednom přejela prstem. Ne, byl to diamant. Ärisse si šperk prohlédla zkušeným okem a hned jí bylo jasné, že musí být velmi cenný.
Kde se tady ale vzal? Pokud si dobře pamatovala, včera si ho tu nevšimla. Stolek byl prázdný dokonce, i když šla spát. Že by ho sem dal její noční společník? Drobné dárky občas dostávala i u Morrgar v její Modré hvězdě; což byl nejvyhlášenější, nejdražší a nejluxusnější nevěstinec v Odynej. Lepší byste mohli najít už jenom v hlavním městě. Náhrdelník ji neuvěřitelně lákal, jako siréna láká nešťastné námořníky do mořských hlubin. Nemohla z něj spustit oči. Natáhla ruku a vzala mezi prsty slabý stříbrný řetízek. Podržela si ho před očima. Chtěla si ho vyzkoušet...
Rozepnula zapínání na řetízku a připnula si náhrdelník na krk. Když ho pustila, řetízek jí sklouzl na krk a kulatý přívěšek se zastavil na její hrudi, kde se usadil na ňadrech. Ärisse sebrala i lístek a rozložila ho.Zlodějko,

vím o Tvých pozoruhodných schopnostech a přednostech, které bezpochyby umíš používat. Možná jsi teď trochu zmatená, že jsi opět volná a podezíráš z toho spoustu lidí. Pravděpodobně i očekáváš nějaké potíže. Nemusíš. Alespoň ne pokud uděláš to, co Ti teď napíšu. Jdi v nejbližší době do Wileerow, mezi 8,25 - 11,05 středníku, kde se dozvíš víc. Buď dochvilná a nenech mě čekat, jinak budu muset přehodnotit Tvoji zásluhu svobody.


P.S.: Ten náhrdelník si vezmi s sebou

l.T.
Když Ärisse vzkaz dočetla, vrátila se očima na začátek a přečetla si ho ještě jednou. Po zádech jí přeběhl mráz. Kdo je l.T? Co všechno o ní ví? A opravdu by skončila znovu ve vězení, kdyby neposlechla jeho nebo její instrukce? Bude o tom přemýšlet. Wileerow byl nejvyhlášenější nevěstinec pro tu nejnáročnější smetánku. Ärisse tam nikdy nebyla, ale věděla, že se nachází v hlavním městě na severovýchodě. Slyšela o něm spoustu věcí a popravdě ji lákalo tam zavítat. Nikdy to však neudělala a to už jenom kvůli cenám, kterými byl Wileerow vyhlášený; jeho služby si mohli dovolit jen ti nejbohatší šlechtici. Dneska byl Sobotník. Měla tedy necelých pět dní, aby se do hlavního města dostala a Wileerow našla.
Složila papírek se vzkazem a strčila si ho do zadní kapsy kalhot. Potom hostinec opustila. Ještě než půjde za Morrgar, musí si něco zařídit.

předchozí|další

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vikina Vikina | Web | 6. července 2016 v 9:41 | Reagovat

Skvelé :-) pekný blog :-)

2 Vrbyscouff Vrbyscouff | E-mail | Web | 21. září 2017 v 0:41 | Reagovat

student loan debt relief - http://loansvtna.org/
cash loans for bad credit <a href=http://loansvtna.org/>payday loans</a> ’

3 HhhjEncove HhhjEncove | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:10 | Reagovat

online cash loans
<a href="http://personalacrb.org/">best personal loans</a>
all payday loan companies
<a href=http://personalacrb.org/>easy personal loan</a> ’

4 BvbnPleade BvbnPleade | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:10 | Reagovat

cash loans payday loans
<a href="http://paydayhhkl.org/">payday loan lenders</a>
capital finance one payday loans
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans online</a> ’

5 BbecTotbar BbecTotbar | E-mail | Web | 22. září 2017 v 9:11 | Reagovat

canadian payday loan companies
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a>
biggest cash payday loans
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans online</a> ’

6 Vffgbuity Vffgbuity | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:07 | Reagovat

cialis for order
<a href="http://cialisivndh.com/">cheap cialis</a>
order cialis online
<a href=http://cialisivndh.com/>cheap cialis</a> ’

7 FfvAniche FfvAniche | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:07 | Reagovat

generic cialis price
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis online</a>
cialis india
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis generic</a> ’

8 Vqvqbuity Vqvqbuity | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:23 | Reagovat

cialis for sale
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
cheapest cialis online
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

9 Ldvzilaxy Ldvzilaxy | E-mail | Web | 24. září 2017 v 16:11 | Reagovat

brand viagra buy
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
sublingual viagra
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra online</a> ’

10 Bhnjweeddy Bhnjweeddy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:14 | Reagovat

how viagra works
<a href="http://viagracekan.com/">cheap viagra</a>
new viagra
<a href=http://viagracekan.com/>viagra online</a> ’

11 LewfhAcany LewfhAcany | E-mail | Web | 26. září 2017 v 1:59 | Reagovat

cheap herbal viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
viagra effects on women
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra</a> ’

12 Lvvdproose Lvvdproose | E-mail | Web | 26. září 2017 v 21:00 | Reagovat

cheapest viagra - https://viagraciom.com
buy viagra online without prescription <a href=https://viagraciom.com>viagra</a> ’

13 Drvpbhanlix Drvpbhanlix | E-mail | Web | 27. září 2017 v 6:04 | Reagovat

female viagra drug - http://viagraonszb.com/
cheap viagra no prescription <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

14 Orbunogma Orbunogma | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:04 | Reagovat

Many thanks really helpful. Will share website with my buddies.

15 LmazEncove LmazEncove | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:32 | Reagovat

debt consolidation companies
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance credit card</a>
advance cash payday loan
<a href=https://paydayrvyaf.com/>cash advance loan</a> ’

16 FvthsTotbar FvthsTotbar | E-mail | Web | 29. září 2017 v 6:05 | Reagovat

payday loan texas
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loans</a>
approved payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a> ’

17 FvteSnorne FvteSnorne | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:34 | Reagovat

bad check to payday loan
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday cash loan</a>
advance
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan</a> ’

18 Bvevweeddy Bvevweeddy | E-mail | Web | 4. října 2017 v 2:55 | Reagovat

generic viagra online
<a href="http://ericviaed.com/">viagra</a>
female viagra pill
<a href=http://ericviaed.com/>generic viagra</a> ’

19 FwjjSnorne FwjjSnorne | E-mail | Web | 4. října 2017 v 11:31 | Reagovat

startup business loans
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
car title loan
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

20 BdvbGoalon BdvbGoalon | E-mail | Web | 9. října 2017 v 10:42 | Reagovat

Hello, tidy websites you possess at this time there.

21 Osdbnogma Osdbnogma | E-mail | Web | 26. října 2017 v 15:40 | Reagovat

Wow, beautiful portal. Thnx ...

22 Mbjmkhanlix Mbjmkhanlix | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 0:26 | Reagovat

buy viagra australia
http://vipnowed7.com/
generic viagra 100mg
<a href="http://vipnowed7.com/cheap-viagra/">viagra buy</a>
real viagra online

23 Jybsaordila Jybsaordila | E-mail | Web | 8. prosince 2017 v 19:42 | Reagovat

best payday loans lenders
<a href="https://payday-loans.us.com/">payday express</a>
instant online payday loans bad credit
<a href=https://payday-loans.us.com/>payday loans</a> ’

24 Kdsnfnogma Kdsnfnogma | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 22:59 | Reagovat

get loan bad credit https://24hrspaydayloans.com/
cash loan no credit check <a href=https://24hrspaydayloans.com/>online payday loans no credit check</a>

25 SvesbSpoice SvesbSpoice | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 23:47 | Reagovat

500 payday loan no fax https://now24paydayloans.com/
no hassle payday loans <a href=https://now24paydayloans.com/>cash advance loans</a>

26 JtaxEncove JtaxEncove | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 0:48 | Reagovat

easy loans no credit check
<a href="https://badcreditnyrc.org/">online payday loans</a>
consolidate credit card
<a href=https://badcreditnyrc.org/>payday loan online</a>

27 DsbgbTotbar DsbgbTotbar | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 18:41 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">cash loan</a>
instant payday loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">best online payday loans</a>

28 JbscEncove JbscEncove | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 13:28 | Reagovat

usa payday loan store
<a href="https://paydayacerloans.com/">cash advance</a>
payday loans no credit
<a href=https://paydayacerloans.com/>payday loans bad credit</a>

29 JbbEncove JbbEncove | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 13:09 | Reagovat

loan consolidation
<a href="https://personalnae.org/">payday loan</a>
apply for a payday loan online
<a href=https://personalnae.org/>payday loans no credit check</a>

30 Zmsordila Zmsordila | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 19:36 | Reagovat

small personal loans online
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">3 month payday loans</a>
loan consolidation
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>best online payday loans</a>

31 McsJoure McsJoure | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 22:47 | Reagovat

cheapest viagra in uk
<a href="http://viagraonszb.com/">canadian pharmacy viagra</a>
viagra online order
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra tablets</a> ’

32 GbvAniche GbvAniche | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 3:43 | Reagovat

cialis low dose price
<a href="http://veucialis.com/">cialis cheap</a>
super cialis
<a href=http://veucialis.com/>cialis cost</a> ’

33 VecEncove VecEncove | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 1:09 | Reagovat

bad credit payday loans in
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday cash loan</a>
small loans for bad credit
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>loans payday</a>

34 Ineordila Ineordila | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 12:38 | Reagovat

ok’ payday direct <a href="https://paydayloans-online.us.org/">pay day loans</a> personal loans bad credit <a href=https://paydayloans-online.us.org/>fast payday loans</a>

35 EcfvDierup EcfvDierup | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 5:04 | Reagovat

canada viagra generic http://viasergeneric.com/  OK’

36 Ldvdrenny Ldvdrenny | E-mail | Web | 10. února 2018 v 11:06 | Reagovat

OK’
<a href="http://vigrageneic.com/">online viagra</a>
viagra mexico
http://vigrageneic.com/ - buy viagra

37 Bdcelems Bdcelems | E-mail | Web | 15. února 2018 v 17:56 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
custom writing paper for
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">sample business plan</a>
OK’

38 Gbctheag Gbctheag | E-mail | Web | 18. února 2018 v 20:35 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">payday loans no credit check</a>
payday loans no credit check no faxing <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>
OK’

39 Brcinalge Brcinalge | E-mail | Web | 22. února 2018 v 20:31 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
buy cheap cialis online
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis pills</a> OK’

40 OndcJoure OndcJoure | E-mail | Web | 1. března 2018 v 22:33 | Reagovat

buy viagra soft tabs
http://freeerectilepills.com/
where to buy viagra online
<a href="http://freeerectilepills.com/#">viagra erections</a> OK’

41 Brdslomo Brdslomo | E-mail | Web | 29. března 2018 v 20:39 | Reagovat

All of my children have had the vaccine for it. cheapest viagra prices <a href="https://nadinekube.com/">generic viagra</a> cheapest brand viagra <a href=https://nadinekube.com/>viagra buy</a>  There is some debate as to whether patients with stage II colon cancer should receive chemotherapy after surgery. OK’

42 bgcSkync bgcSkync | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 0:06 | Reagovat

viagra online no prescription <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">women viagra</a> viagra soft <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>price viagra</a> OK’

43 fdwVinly fdwVinly | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 5:48 | Reagovat

generic viagra review <a href="http://viagraveikd.com/#">buy viagra online</a> viagra sample <a href="http://viagraveikd.com/#">cheap viagra</a>

44 bsnSpoice bsnSpoice | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:50 | Reagovat

cash advance america metairie la https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/
can you be put in jail for a payday loan <a href=https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/#>quick payday loan no</a>

45 ehrdraist ehrdraist | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 9:42 | Reagovat

1000 no fax payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans now</a> cash call payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans now</a>

46 bhrPeree bhrPeree | E-mail | Web | 2. května 2018 v 5:22 | Reagovat

name brand viagra online <a href="http://viagraazmhj.com/#">viagra online</a> generic viagra 50mg <a href=http://viagraazmhj.com/#>viagra buy</a>

47 nuboness nuboness | E-mail | Web | 23. května 2018 v 2:30 | Reagovat

viagra 100mg <a href="https://bitcapblog.com/#">buy viagra</a> viagra stories https://bitcapblog.com/# - generic viagra online

48 bynspepe bynspepe | E-mail | Web | 8. června 2018 v 11:35 | Reagovat

viagra for sale <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a> generic viagra india <a href="http://viagraveikd.com/#">free viagra</a>

49 ndgspepe ndgspepe | E-mail | Web | 10. června 2018 v 12:48 | Reagovat

viagra free samples <a href="http://bitcapblog.com ">discount viagra</a> viagra patent <a href="http://bitcapblog.com">generic viagra</a>

50 xbcspepe xbcspepe | E-mail | Web | 11. června 2018 v 13:04 | Reagovat

1500 payday loan <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online no credit check instant approval</a> loans <a href="https://onlineloan.us.org">online loans</a>

51 bthspepe bthspepe | E-mail | Web | 15. června 2018 v 9:44 | Reagovat

best payday loan company <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online same day</a> canadian payday loan <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a>

52 hdfFausy hdfFausy | E-mail | Web | 2. července 2018 v 16:43 | Reagovat

cialis generic <a href="http://cialisovnnc.com/">generic tadalafil</a> cialis pill <a href="http://cialisovnnc.com/">tadalafil generic</a>

53 jmnunosy jmnunosy | E-mail | Web | 16. července 2018 v 11:15 | Reagovat

buy generic viagra <a href="http://newviagrakfv.com/#online generic viagra"> viagra generic</a> buy cheap viagra online <a href=http://newviagrakfv.com/#viagra>viagra generic</a>

54 fnvunlix fnvunlix | E-mail | Web | 24. července 2018 v 18:37 | Reagovat

tadalafil cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis price</a> online cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis for sale</a>

55 mununlix mununlix | E-mail | Web | 28. července 2018 v 4:17 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online</a> pharmacy viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">buy viagra online</a>

56 bfdcowly bfdcowly | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 18:38 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://mo-basta.org/">buy generic viagra</a> viagra jelly <a href=http://mo-basta.org/>sildenafil 100</a>

57 sffunosy sffunosy | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 5:14 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="https://susamsokagim.com/">viagra generic</a> buy viagra professional <a href=https://susamsokagim.com/>sildenafil 20 mg</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama